Tuesday, June 30, 2009

Walk along…

Monsoon has cooled down the city and is averaging around 20-24 deg C, a good morning walk around few roads is quiet a relaxing experience. The climate is just wonderful!!

2 comments:

shivu Thu Jul 02, 07:24:00 AM GMT+5:30  

ರಾಜೇಶ್ ಸರ್,

ಇನಿ ದನಿ ಬ್ಲಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ....ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ...ಕಪ್ಪುಬಿಳುಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ...

ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಛಾಯಾಕನ್ನಡಿಗೆ ಬೇಟಿಕೊಡಿ.
http://chaayakannadi.blogspot.com/

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

DelBoy Thu Jul 02, 09:13:00 AM GMT+5:30  

Great, atmospheric B&W. I love it!